denhaagdroog.nl

Menu
home

samenwerkingsafspraken incontinentie NHG

vind een bekkenfysiotherapeut

De 3IQ-test

mictiedagboek


Links
Thuisarts.nl: Ik heb urine incontinentie
Hagaziekenhuis, bekkenbodem centrum
MCH bekkenbodem en incontinentie centrum
Stichting Haagse Gezondheidscentrahome
Denhaagdroog.nl is een initiatief van de werkgroep incontinentie van de stichting Haagse Gezondheidscentra.
Deze werkgroep bestaat uit huisartsen en bekkenbodemfysiotherapeuten.

Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat incontinentieklachten vaak niet gemeld worden, meestal uit schaamte. Daarnaast heerst er een idee dat er toch niets aan te doen is..

De site bevat informatie voor patienten en hulpverleners
Mocht het niet lukken om een bestand uit het menu te openen, klik dan met rechts en kies voor 'opslaan'. Open daarna het opgeslagen bestand. Een PDF reader is vereist.

De mailinglist wordt gemodereerd door Thijs Backus, die tevens de site onderhoudt. Alle op- en aanmerkingen zijn welkom.